تامین انواع شیرآلات صنعتی، فلنج ها، اتصالات و فیتینگ ها

شرکت تتصا تامین کننده انواع شیرآلات صنعتی مورد نیاز صنایع مختلف نفت و گاز و پتروشیمی، آب و فاضلاب، صنایع فرآیندی می باشد که شامل :

GATE Valve, GLOBE Valve, Butterfly Valve, Check Valve, Ball Valve, Safety Valve, . . .

با تمرکز بر الزامات و استانداردهای Piping مانند دستورالعمل های ASME B31. 1 مبنی بر طراحی خط لوله نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی و یا الزامات ASME B31.3تحت عنوان طراحی خط لوله در صنایع پتروشیمی، استانداردهای ASME B 18.2.2 و ASME B 18.2.1 مربوط به مشخصات ابعادی پیچ و مهر ها و همچنین مشخصه های مرتبط با ساختمان شیرآلات و ادوات مانند: Threaded Bonnet, Bolted Bonnet ، فلنج ها، استانداردهای جوشکاری و تست جوش AWS، دستورالعمل های جوش استاندارد ( Standard WPSs ) می باشند.

بازگشت به خانه


برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها