مشاوره فنی، تحلیل و تهیه مدارک مهندسی

انتخاب صحیح و مناسب Order Code در تجهیزات و ادوات کنترل و بالاخص ابزار دقیق از جایگاه مهمی برخوردار است، بطوریکه عدم انتخاب صحیح کد سفارش محصول که بیانگر مشخصات و پارامترهای تجهیز مورد نظر بوده و در هر برند منحصر بفرد می باشد، موجب بروز مشکلات عمده اعم از کاهش عمر تجهیز، افت دقت اندازه گیری و صحت عملکرد در بازه زمانی کوتاه، افزایش بی دلیل هزینه اتمام پروژه و قطعات مصرفی می گردد.

تایین Type و Order code به متغییرهای مختلفی اعم از ویژگی های سیال مانند خورندگی و ویسکوزیته و به طبع نوع متریال Wetted Parts مانند SST 316L یا hastelloy C276، بازه و دقت اندازه گیری یا Span & Accuracy، شرایط محیط های مستعد انفجار یا Explosive Atmosphere، فرآیند اتصالات یا Process Connection، پایداری یا Stability، سرعت پاسخ، پروتکل های ارتباطی آنالوگ و دیجیتال مانند 0 – 10 V، 4 – 20 ma، ModBus، PROFIBUS و . . . بستگی دارد.

تتصا در بخش مشاوره مهندسی، ضمن تهیه مستندات و مدارک مهندسی مانند نقشه های P&ID، PFD، Hook-Up و همچنین استخراج مدارک ایزومتریک و مدارک تفضیلی ابزار دقیق و Datasheet با استناد به مستندات صدرالذکر، قادر است مشاوره های لازم جهت انتخاب Part Number و Order Code تجهیزات مورد نیاز را، ضمن در نظر گرفتن کلیه تمهیدات و سیلابس های تدوین شده از سوی کارفرما و تامین استانداردهای الزامی مانند دایرکتیوهای 2014/34/EU ATEX در مناطق Zone0,1,2 و اتمسفر گازی و یا الزامات خوردگی NACE در محیط های حاوی سولفورهیدروژن در صنایع بالادستی و محیط های خورنده ترش در صنایع پایین دستی، رنج مقاومت دمایی، فشار استاتیک و حفاظت IP و NEMA و سایر الزامات و موارد استانداردی را در اختیار پیمانکاران و کارفرمایان قرار می دهد.

بازگشت به خانه


برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها
برند ها